Bezpieczeństwo i ochrona Sygnalistów

Oferujemy system umożliwiający bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości oraz informowanie o działaniach następczych.
Zapewniamy pełną zgodność z warunkami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2019/1937 i Ustawy o Ochronie Sygnalistów z dnia 14.06.2024r.

Dlaczego powstała Dyrektywa 2019/1937?

Ochrona przestrzeni publicznej zależy od każdego z nas. Zdarzają się sytuacje, gdy osoby mające wiedzę o nieprawidłowościach nie informują o nich, bojąc się szeroko pojętych działań odwetowych. Dlatego, mając na uwadze ochronę przestrzeni publicznej, podjęto inicjatywę prowadzącą do ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w określonych przez Dyrektywę sytuacjach.

Jaką pomoc oferuje Sygnalista Online?

Spójność rozwiązań

Generowanie procedury na określonych przez Użytkownika warunkach oraz wdrożenie jej w systemie zgłoszeń

Rozliczalność

Spersonalizowany, w pełni bezpieczny i intuicyjny system obsługi zgłoszeń i naruszeń prawa

Zgodność

Spełnione wymagania Dyrektywy 2019/1937, Ustawy o ochronie sygnalistów oraz RODO

Konfigurowalność

Możliwość zarządzania ustawieniami oraz dostowanie rozwiązań do własnych potrzeb

Poufność

Zgłaszanie nieprawidłowości oraz działania następcze z zachowaniem poufności danych

Przejrzystość

Dziennik zdarzeń zgłoszenia zawierający informacje o działaniach i odczycie danych

Dostępne licencje

Zapoznaj się z naszą ofertą

Typ płatności

MiesięcznaRoczna
Podane ceny są cenami netto.

Pakiet Standardowy

PLN99miesięcznie
PLN990rocznie

Oszczędzasz 17%

 • Konta obsługi zgłoszeń: 1
 • Zgłoszenia: bez limitu
 • Pełne szyfrowanie danych
 • Generowanie procedury

Wybieram
POLECANY

Pakiet Optymalny

PLN199miesięcznie
PLN1 990rocznie

Oszczędzasz 17%

 • Konta obsługi zgłoszeń: 5
 • Zgłoszenia: bez limitu
 • Pełne szyfrowanie danych
 • Generowanie procedury
 • Spersonalizowany adres
Wybieram

Pakiet Premium

PLN399miesięcznie
PLN3 990rocznie

Oszczędzasz 17%

 • Konta obsługi zgłoszeń: bez limitu
 • Zgłoszenia: bez limitu
 • Pełne szyfrowanie danych
 • Generowanie procedury
 • Spersonalizowany adres
Wybieram

F.A.Q

Najczęściej zadawane pytania

To zależy od konfiguracji. Jeśli administrator pozwoli na przyjmowanie zgłoszeń anonimowych, to Sygnalista będzie miał możliwość takiego zgłoszenia, co wiąże się jednak z brakiem dostępu do informacji o przebiegu działań następczych.

Klient z poziomu ustawień konta ma możliwość skonfigurowania własnej domeny lub subdomeny. Jeśli nie skorzysta z tej możliwości, serwis dostępny dla niego dostępny będzie pod adresem https://panel.sygnalista-online.eu/formularz/[adres_klienta]

Dostęp do danych Sygnalisty ma osoba rozpatrująca zgłoszenie (Użytkownik), po zalogowaniu się do serwisu i odszyfrowaniu zgłoszenia. Każdy podgląd danych Sygnalisty odnotowywany jest w dzienniku zdarzeń zgłoszenia.darzeń zgłoszenia.

Sygnalista Online pozwala na szybkie i skuteczne zarządzanie zgłoszeniami sygnalistów oraz gwarantuje ich bezpieczeństwo zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami. Podmioty korzystające z serwisu Sygnalista Online, dzięki zastosowanym rozwiązaniom (m.in. zgłoszenia anonimowe, dedykowany formularz, przejrzysty interfejs), mają możliwość sprawnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie każdego zgłoszenia i poinformowania Sygnalisty o formie jego zakończenia. Sygnalista Online to kompletna historia zgłoszeń sygnalistów i działań podjętych przez organizację.

Pod unikalnym linkiem dedykowanym pod organizację lub grupę kapitałową, Sygnalista ma dostęp do prostego formularza zgłaszania nieprawidłowości. Nie jest wymagana od niego rejestracja w serwisie. Wysyłając zgłoszenie o nieprawidłowościach, Sygnalista ma możliwość dołączenia dowodów (załączników), związanych ze zgłoszeniem.

Do szczegółów zgłoszenia dostęp ma tylko Pracownik, któremu Administrator przyporządkuje zgłoszenie. Administrator ma możliwość przypisywania Pracowników rozpatrujących zgłoszenia do konkretnych kategorii zgłoszeń.

Sygnalista Online pozwala na szybkie i skuteczne zarządzanie zgłoszeniami sygnalistów oraz gwarantuje ich bezpieczeństwo zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami. Podmioty korzystające z serwisu Sygnalista Online, dzięki zastosowanym rozwiązaniom (m.in. zgłoszenia anonimowe, dedykowany formularz, przejrzysty interfejs), mają możliwość sprawnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie każdego zgłoszenia i poinformowania Sygnalisty o formie jego zakończenia. Sygnalista Online to kompletna historia zgłoszeń sygnalistów i działań podjętych przez organizację.

Kontakt

PHU ELKA

Kontakt handlowy

Sebastian Nowak
kontakt@sygnalista-online.eu
tel. 885 206 000

Pomoc techniczna

pomoc@sygnalista-online.eu
tel. 885 206 000
tel. 885 960 500

PHU ELKA Radosław Miczyński

ul. Kosowa 3A
66-008 Wilkanowo
tel. 68 478 48 38
tel. 68 453 31 65